VÁLTOZÁSOK A GÉPKEZELŐI KÉPZÉSBEN ÉS VIZSGÁZTATÁSBAN

 Kategória: Hírek

A Vizsgaközpont egyik fő tevékenysége a közúti közlekedési szakemberek szaktanfolyami képzéseit lezáró vizsgák szervezése és lebonyolítása. Évi ötvenezres vizsgázói létszámával a szakterület egy jelentős hányadát a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek vizsgái szolgáltatják, amelyek az utóbbi év tapasztalata alapján az összes létszám mintegy 40%-át teszik ki. A 2021-es év nagy horderejű változásokat hozott ezen a területen, amelyben a Vizsgaközpont komoly szakértői szerepet vállalt.

A hatósági vizsgák történetében a legutóbbi nagy átalakításra 2009-ben került sor a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelettel; az elmúlt kb. 7 évben – a szabályozási környezet alapján – kettős képzési követelménynek kellett megfelelniük a gépkezelőknek. A munkakör betöltéséhez szükséges volt az Országos Képzési Jegyzék szerinti építő- és anyagmozgató gép kezelő szakképesítés (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő, Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő, Targoncavezető, Építési anyagelőkészítő gép kezelője, Emelőgépkezelő (kivéve targonca), Útépítő-, és karbantartógép kezelő), ezen felül, a KHEM rendelet által 33 gépcsoportba sorolt gépek kezelése esetén szükséges volt a rendeletben előírt gépkezelői jogosítvány megléte is. A jogszabály értelmében a szakképesítés a hatósági vizsga bemeneti feltételeként jelent meg.

A szakképzés legutóbbi átalakításával összefüggésben megszűntek a fentebb felsorolt OKJ szakképesítések megszerzésére irányuló képzések, ennek a helyzetnek a megoldására született meg a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet. Ez lehetővé tette az „előélet” nélküli jelentkezők részére is a jogosultságok megszerzését, a hatálya alá tartozó gépekre vonatkozóan. Az új szabályozás 5 gépkategóriában 82 gépcsoportba sorolja a közúti közlekedési ágazatban használt gépeket, a 82 gépcsoport bármelyikére önálló tanfolyammal szerezhető meg a jogosultság. Az elméleti képzés korábban a szakképesítés megszerzése során zajlott, ez a képzési rész átemelésre került a szaktanfolyam keretei közé. A képzés az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) engedélye alapján a szaktanfolyami képző szerveknél történik.

A képzéshez hasonlóan a vizsga elméleti résszel egészült ki, a három elméleti tantárgyhoz kapcsolódóan 3 szóbeli vizsgatárgyból kell számot adni a megszerzett tudásról. Ezek a következők: általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismeretek, általános üzemeltetési és technológiai ismeretek, valamint szakirányú, gépspecifikus elméleti ismeretek. A jogszabály lehetőséget biztosít a korábbi képesítések alapján részleges mentesítésekre is, az adott gépcsoporthoz kapcsolódó OKJ szakképesítéssel rendelkező jelentkező mentesül a teljes elméleti képzés és vizsga alól. Ha valaki – a tervezett vizsgájához képest – 5 éven belül már tett sikeres gépkezelői vizsgát (tehát rendelkezik már jogosítvánnyal), mentesül a két általános tan- és vizsgatárgyra vonatkozó kötelezettségek alól.

A rendelet értelmében a külföldön szerzett jogosítványok beszámíthatók a képzésbe és vizsgába, ennek mikéntjéről, mértékéről viszont minden esetben a közlekedési hatóságként eljáró ITM dönt, határozatban. Szintén lehetőség nyílik külföldi állampolgárok számára tolmács közreműködésével zajló vizsgára. Itt a szaktanfolyamokra vonatkozó általános szabályok érvényesek, vagyis a vizsgán kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által kirendelt tolmácsok vehetnek részt.
A bővülő gépcsoportlistával összefüggésben a kiadott jogosítványok is változtak, a megnövekedett számnak megfelelő bejegyzési hellyel kerülnek kiadásra, új sorozatként. A kiállításkor az előzetes orvosi alkalmasságot a Vizsgaközpont jegyzi be, a későbbi időszakos vizsgálatokat az arra jogosult, vizsgálatot végző orvos jegyzi be. A vizsgaszervezéssel kapcsolatos szabályokat a képzők és a vizsgaközpont között kötött megbízási szerződés rögzíti.

Legutóbbi bejegyzések
Hozzászólások
  • Szia, ez egy hozzászólás.
    Egy hozzászólás törléséhez, egyszerűen csak be kell jelentkeznünk, és megtekinteni a bejegyzés hozzászólásait, ahol lehetőségünk van a hozzászólások törlésére.